Månedlige arkiver: januar 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE – 28. januar 2012 kl. 19:00

Medlemmene i MCEK innkalles herved til årsmøte i klubbhuset i Hukenveien 31.

Dagsorden

  1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og valg av møteleder.
  2. ÅRSMELDING ved formann
  3. REGNSKAP 2011 for klubben og Troll-Rally
  4. KONTINGENT for 2012
  5. INNKOMNE FORSLAG fra medlemmer innen 20.januar 2012
  6. VALG AV STYRE OG TROLLMANN
    Valgkomiteen består av Roald Morbech, Dag Ole Gaup og Anne Ruud

Dersom det er behov blir det holdt et medlemsmøte etter årsmøtet.

Vel møtt!
Styret i MCEK