INNKALLING TIL ÅRSMØTE – 26. januar 2013 kl. 19:00

Medlemmene innkalles herved til årsmøte i MCEK lørdag 26. januar kl 19:00 i klubbhuset i Hukenveien 31.

Dagsorden

  1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og valg av møteleder.
  2. ÅRSMELDING ved formann
  3. REGNSKAP 2012 for klubben og Troll-Rally
  4. KONTINGENT for 2013
  5. INNKOMNE FORSLAG fra medlemmer innen 19.januar 2013
  6. VALG AV STYRE OG TROLLMANN
    Valgkomiteen består av Roald Morbech, Dag Ole Gaup og Ann Berit ”Budde”

Dersom det er behov blir det holdt et medlemsmøte etter årsmøtet.

Vel møtt!
Styret i MCEK