Leige av MCEK-huset, gjelder for medlemmer

Medlemmer i MCEK kan leie huset for eget arrangement.
Prisen for medlemmene er kr. 1000 per kveld.

Husk:
– Rydd og vask etter bruk.
– Søppel og flasker skal bort.
– Røykeforbudet inne gjelder også ved private arrangement.

Det forutsettes at medlemmer som leier huset bidrar på dugnad, Troll etc.
Huset kan leies ved å sende epost til alle i styret.