Dugnad MCEK 27. og 28 april 2019

Vakthund

Plattingarbeide og vinduskitting

Pause i finveret

Sykkelvrak

Inge kitter vindu

 

 

 

 

 

 

Dugnadsinsatsen denne gangen var stort sett av det sosiale slaget. Inge kittet og malte vinduskarmer, og Knut satte dem inn igjen på søndagen, Zoo utførte arbeide på plattingen ute. Kristin sørga for bespisning på lørdagen. Tormod gjorde innkjøp og rydda.  Finn, Per, Halvor, Rodney, og Kristian utførte diverse ryddejobber og heavy stålarbeide samt reparerte dekkmaskina. Rodney og Gustav prøvde å stake opp dreneringsrør med høytrykksspyler og rør/stakespyler, men fikk det ikke til. Nelly vasket vinduer, Geir Otto og Per utførte ryddejobb på loftet og satte opp hyller.