Minneord etter Maarten

Maarten Mager gikk bort 30.04.2019, født 1938. Maarten var med på å starte MCEK i 1963, og var en forkjemper for treffkulturen samt var med på å starte Trollrally. Mc-Entusiasters klubb har mye å takke Maarten for og ønsker å hedre hans minne og gir etter familiens ønske en Minnegave til Leger uten Grenser på Kr. 2000,-.

Vi takker for hans betydning for klubben og lyser fred over hans minne.
MvhStyret i MC-Entusiaster klubb