Troll-rally 2021 avlyst!

Regjeringen i dag besluttet å utsette gjenåpning trinn 4 til alle over 18 år er beskyttet. Dvs. 3 uker etter at de har fått tilbud om første vaksine, noe som trolig vil skje mot midten av september.

Trinn 3, som er gjeldende regler, tilsier at offentlige utendørs arrangementer kan ha inntil 4 kohorter à 200 personer. Om man benytter koronapass / testing kan man ha inntil 2000 personer, men maks 500 personer pr. kohort. Kontroll av koronapass og gjennomføring av hurtigtester kunne vi sikkert fått til i samarbeid med Fyresdal Røde Kors, men inndeling av deltakerne i 3 – 4 kohorter er det vanskelig å forestille seg at vi kan få til.

Vi har derfor besluttet at vi dessverre også i år må avlyse Troll-Rally.