Kategoriarkiv: Årsmøte

Årsmøte holdes i januar hvert år

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

24. januar 2015 kl. 19:00

Det innkalles herved til årsmøte i MCEK lørdag 24 januar kl 19:00 i klubbhuset i Hukenveien 31.

Dagsorden

 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og valg av møteleder.
 2. ÅRSMELDING ved formann
 3. REGNSKAP 2014 for klubben og Troll-Rally
 4. KONTINGENT for 2015
 5. INNKOMNE FORSLAG fra medlemmer innen 15. januar 2014
 6. VALG AV STYRE OG TROLLMANN

Valgkomiteen består av Roald Morbech og Dag Ole Gaup.
Det blir et medlemsmøte etter årsmøtet.

Vel møtt!
Styret i MCEK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE – 25. januar 2014 kl. 19:00

Det innkalles herved til årsmøte i MCEK lørdag 25 januar kl 19:00 i klubbhuset i Hukenveien 31.

Dagsorden

 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
 2. ÅRSMELDING ved formann
 3. REGNSKAP 2013 for klubben og Troll-Rally
 4. KONTINGENT for 2014
 5. INNKOMNE FORSLAG fra medlemmer innen 16.januar 2014
 6. VALG AV STYRE OG TROLLMANN

Valgkomiteen består av Roald Morbech, Dag Ole Gaup og Ann Berit ”Budde”
Dersom det er behov blir det holdt et medlemsmøte etter årsmøtet.