Terminliste

Det kan komme endringer eller nye arrangementer utover i det kommende året, i så tilfelle vil styret komme med informasjon om dette, så følg med på denne siden og klubbens oppslagstavle.